Vi gör möten aktiva, roliga och mätbara

Read more

Active Meetings

Gör dina kollegor till aktiva deltagare på mötet

Team Building
Audience Interaction
Business Games

Maximera Engagemanget

Vi ser till så att varje individ är aktiv under mötets gång genom att skapa levande gruppdiskussioner. Det är dessa som driver fram ett äkta engagemang.

Kunskapsutbyte mellan kollegor

När kollegor diskuterar, argumenterar, delar idéer och löser utmaningar tillsammans så landar verkligen budskapet. PowerPoint når aldrig hela vägen.

Direkt Data är Värdefull

All data som du får tillbaka från grupperna kan direkt användas för att förstärka eller förtydliga ert budskap, eller för att dela best practise.

 

Ett typiskt Active Meeting

Steg 1 - Involvera tidigt

Skicka ut en webapp via sms eller email en vecka innan mötet, där du ber deltagarna att dela med sig av synpunter eller förväntningar. Att få in data i förhand ger bra underlag för presentatörerna.

Steg 2 - Energi & Återkoppling

Börja dagen med en stämningshöjare som får deltagarna att sänka garden och börja lära känna varandra. Ge återkoppling kring materialet som kommit in via webappen, visa deltagarna att du tar tillvara på deras åsikter.

Steg 3 - Gruppdiskussioner

Aktivera deltagarna med kunskapsutbyte. Ge dem ägandeskapet av ditt ämne, låt dem lösa utmaningar samt utbyta kunskap i en kontrollerad miljö. Samla in svar och lösningar och visa upp det mest användbara materialet inför deltagarna.

Steg 4 - Spelifiera ditt ämne

Ta ditt mest utmanande ämne och gör det till ett engagerade Företagsspel.

Jag vill veta merPlease leave this field empty.